สาระความรู้เกี่ยวกับ กล้องวงจรปิด CCTV

สาระความรู้เกี่ยวกับ กล้องวงจรปิด CCTV

วันนี่เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV หรือชื่อเต็มๆ ก็ คือ … แล้วมันมีหน้าทีทำอะไรละ ก็คือการใช้กล้องวีดีโอเพื่อถ่ายทอกสดภาพไป ยังอุปกรณ์ ปลายทาง อาทิเช่น จอมอนิเตอร์ หรือ เครื่องบันทึกภาพ แล้วมันจะมีความแตกต่างกับระบบการกระจายสัญญาณโทรทัศน์อย่าง ไร ละ ? ซึ่งจะมีความแตกต่างเป็นอย่างมากเพราะว่า การกระจายสัญญาณโทรทัศน์ แบบทั่วไปนั้น มันจะกระจายสัญญาณไปยังเครื่องรับสัญญาณภาพไปถึงทุกๆ ที่สามารับตัวสัญญาณภาพได้แต่ กล้องวงจรปิด CCTV นั้นจะจับภาพในพื้นที่เฉพาะจุด และ กล้องวงจรปิด CCTV มันจะถูกใช้บ่อยในการเผ้าระวัง (surveillance) ในพื้นที่ ที่มีการตรวจสอบ เช่น สนามบิน ธนาคาร ร้านค้า โรงงาน ทางทหาร ถนนหนทาง จุดล่อแหลม ต่าง ๆ ที่เรียกเป็นกล้องวงจรปิด CCTV

จริง ๆ เรื่องของกล้องวงจรปิด CCTV นั้นมีความเป็นประโยชน์ได้ใน หลาย ๆ อย่าง ๆ  เช่น เฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ ควรมีบุคคลนั่งตรวจสอบหน้าจอโดยเฉพาะ และควรมีระบบแจ้งเตือนประกอบด้วย  ตรวจสอบการทำงานของพนักงานหรือ การทำงานของเครื่องจักร ทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติ เช่น ใช้ดูสงเกตุการณ์จากพื้นที่ไกล เพื่อควบคุมจากระยะไกล ใช้เป็น วีดีโอ ในการศึกษาผ่านทางไกล หรือใช้เป็นช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น VDO conference ต้องใช้ ไมล์เสียง ประกอบด้วย ตรวจสอบคุณภาพ เช่นใช้ดูชิ้นงานจาก Line การผลิต จากห้องควบคุมกลาง ช่วยย่นระยะเวลาในการตรวจสอบได้มาก ใช้ดูภาพภายในห้องที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการอยู่ของมนุษย์ เช่น ห้องสารเคมีรุนแรง กลิ่นแรง หรือสิ่งที่ต้องการดูอยู่ในที่สูง หรืออยู่ไกลจากผู้ต้องการดู ใช้ดูในจุดล่อแหลมเพื่อป้องกันตนเอง เช่น ดูผู้กดกริ่งหน้าบ้าน ดูผู้มาติดต่อ ดูในจุดเปลี่ยวอันตรายโดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปเสี่ยงในจุดนั้นใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี หรือเป็นหลักฐานป้องกันการกล่าวหา กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือเป็นหลักฐานการหมิ่นประมาท (ต้องใช้ไมล์เสียงประกอบด้วย) ใช้เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น การให้ลูกค้าได้ดูงานกระบวนการผลิตอันมีมาตรฐานของโรงงาน  เพื่อนๆ เห็นประโยชน์จากกล้องวงจรปิด CCTV แล้วกันใช่ไหมครับ

และสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลย คือการต้องมีตัวบันทึกการใช้งาน หรือตัว DVR ซึ่งตัวนี้มีความเป็นสำคัญเป็นอย่างมากเลยเพราะว่า การที่ เราใช้ ตัว DVR นั้น หรือถ้าเราไม่มี นั้น มันจะทำให้เราไม่สามารถ บันทึกข้อความเสียง หรือ ภาพได้เพราะว่าเราไม่มีการที่จะบันทึกภาพได้เลย ดังนั้น การเลือก ชื้อเจ้าตัว DVR ให้มันดี ๆ ไปเลยเพราะว่า การที่เราได้ตัว บันทึกภาพใหม่ๆ นั้นจะทำให้การบันทึก นั้นจะทำให้มัน ช่วยเก็บภาพให้เราได้มีความทรงจำดี ๆ หรือ เอาไปใช้เป็นหลักฐาน เอาไว้ ให้ตำตรวจ ก็ได้เช่นกัน