บริการจัดหางานไต้หวัน

บริการจัดหางานไต้หวันจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดและจัดหางานใหม่มากที่สุด แม้ว่าคนจำนวนมากจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการการจ้างงานอย่างใกล้ชิดกับโอกาสการจ้างงานชั่วคราวสำหรับคนงานเสมียน แต่อุตสาหกรรมมีความแตกต่างในการจับคู่ผู้คนนับล้านกับงานให้การจ้างงานทั้งชั่วคราวและถาวรให้กับบุคคลที่มีการศึกษาที่หลากหลาย งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมมีตั้งแต่เลขานุการนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และจากผู้ใช้แรงงานทั่วไปถึงพยาบาล นอกเหนือจากงานชั่วคราวในภาคเหล่านี้ตำแหน่งถาวรในอุตสาหกรรมรวมถึงคนงานเช่นผู้สัมภาษณ์การจ้างงานและตัวแทนการตลาดที่ช่วยกำหนดและวางคนงานในงาน

 

บริการจัดหางานไต้หวันเพื่องานที่ดีของคุณ

บริการจัดหางานมีหลายส่วน หน่วยงานที่รับพนักงานจะระบุตำแหน่งงานว่างและระบุตำแหน่งพนักงานประจำ เมืองแองเคอเรจยังเป็นเจ้าภาพให้บริการช่วยเหลือชั่วคราวซึ่งเรียกว่าหน่วยงานจัดหาพนักงานชั่วคราวที่จัดหาพนักงานให้กับองค์กรอื่น ๆ ตามสัญญาและในระยะเวลาที่ จำกัด เพื่อช่วยในการทำงานของลูกค้า มีองค์กรนายจ้างมืออาชีพบางแห่งที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้กับลูกค้าธุรกิจพนักงาน พวกเขายังมอบหมายให้คนงานไปยังสถานที่ของลูกค้าด้วยเหตุนี้จึงมีความรับผิดชอบในฐานะนายจ้างในขณะที่ให้วิธีการที่ประหยัดต้นทุนในการจัดการและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของลูกค้าตามสัญญา

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือชั่วคราวในแองเคอเรจมักจะจ้างคนงานมากกว่า บริษัท จัดหางานขนาดเล็ก บริษัท เหล่านี้จัดหาพนักงานชั่วคราวให้กับธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนหรือเพิ่มพนักงานในสถานการณ์พิเศษเช่นขาดพนักงานขาดทักษะชั่วคราวและปริมาณงานตามฤดูกาลที่แตกต่างกัน คนงานชั่วคราวได้รับการว่าจ้างและจ่ายเงินโดย บริษัท ให้บริการช่วยเหลือชั่วคราว แต่ได้รับการว่าจ้างให้กับลูกค้าโดยจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรือค่าจ้างรายชั่วโมงที่ตกลงกันไว้ บาง บริษัท เลือกที่จะใช้พนักงานชั่วคราวเต็มเวลาอย่างต่อเนื่องแทนที่จะจ้างพนักงานประจำซึ่งโดยทั่วไปจะได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์ที่มากขึ้น เป็นผลให้คนงานส่วนใหญ่ที่ครอบงำในส่วนบริการช่วยเหลือชั่วคราวของอุตสาหกรรม บริการหางานไต้หวัน กรมแรงงาน2562  เป็นแรงงานชั่วคราว มีพนักงานค่อนข้างน้อย