ฝุ่น PM 2.5 มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ไหม

ฝุ่น PM 2.5 มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ไหม

ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอน หรือเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินหายใจ ลงลึกไปถึงถุงลมปอด

ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ

ระคายเคืองตา คอ จมูก
ไอ จาม น้ำมูกไหล
หายใจลำบาก หายใจไม่สะดวก
หลอดลมอักเสบ
ถุงลมโป่งพอง
มะเร็งปอด
กลุ่มเสี่ยง

เด็ก
ผู้สูงอายุ
ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
แนวทางป้องกัน

สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ได้
ปิดประตูหน้าต่าง
ใช้เครื่องฟอกอากาศ
ทานอาหารที่มีประโยชน์
ดื่มน้ำให้เพียงพอ
ออกกำลังกายในร่ม