เลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้อุ่นใจ

ทุกวันนี้คนนิยมใช้รถยนต์กันมากขึ้น เพราะให้ความสะดวกสบาย สามารถขับไปที่ไหนก็ได้ตามใจสั่ง แต่ทว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็มีมากขึ้นไม่แพ้กัน โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความประมาทเลินเล่อนั่นเอง ผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่จึงนิยมทำประกันรถยนต์เพิ่มเติม เพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ ผู้เอาประกันก็จะได้รับความคุ้มครอง หรือเงินค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัยนั่นเอง ซึ่งหากจะถามว่าทำประกันรถยนต์ประเภทไหนดีที่สุด ก็คงต้องบอกว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 นั่นเอง แต่การเลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 อุ่นใจอย่างไร

ประกันรถยนต์ในปัจจุบันนั้นมีอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ชั้น 2+, ประกันรถยนต์ชั้น 2, ประกันรถยนต์ชั้น 3+ และประกันรถยนต์ชั้น 3 ซึ่งประกันแต่ละประเภทก็จะมีค่าเบี้ยประกัน และรูปแบบความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป แต่ประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองได้ครอบคลุมมากที่สุด คือ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ซึ่งมีความคุ้มครองหลักๆ ดังนี้
ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1
– ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ของบุคคลภายนอก
คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

– ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของผู้เอาประกัน
คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน
คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย
คุ้มครองกรณีรถยนต์ถูกน้ำท่วม รถหาย หรือไฟไหม้

– ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและบุคคลภายนอก
เงินค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ทั้งนี้เงินค่าชดเชยความเสียหายต่างๆ จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัยค่ะ แต่ก็ต้องบอกเลยว่าความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นคุ้มครองได้ครอบคลุมมากเลยทีเดียว ทำให้ผู้เอาประกันรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นที่ได้ทำประกันรถยนต์