สมัครบัตร citibank ประโยชน์สองในราคาเดียว.

สมัครบัตร citibank ประโยชน์สองในราคาเดียว.

มีจำนวนของผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่มีอยู่ในตลาดอินเดียในวันนี้. พวกเขาให้ความยืดหยุ่นของเงินฝากประจำเช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสบัญชีพร้อมกันที่

เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ของบัญชีออมทรัพย์คู่กับผลตอบแทนที่สูงของเงินฝากประจำพร้อมกันเป็นมั่นเหมาะตัดสินใจที่ชาญฉลาด. ตัวเลือกที่มีอยู่ในตลาดที่มีการผสมผสานเอกลักษณ์ของเงินฝากประจำและเงินบัญชีออมทรัพย์. การตัดสินใจดังกล่าวสมาร์ทเอสบีซีสมาร์ท บัญชีเงิน. โครงการนี้ได้รับการออกแบบที่ไม่ซ้ำกันจะช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับผลตอบแทนที่สูงขึ้นของเงินฝากประจํา

ในขณะเดียวกันคุณสามารถรักษาสภาพคล่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของคุณ. บัญชีสามารถเปิดได้ด้วยเงินฝากขั้นต่ำคงที่ของอาร์เอส. 25,000. ในช่วงเวลาของความจำเป็นที่คุณสามารถถอนตัวได้ถึง 90% ผ่านวงเงินเบิกเกินบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคุณ บัญชี. เมื่อคุณถอนเงินบางส่วนจาก บัญชีของคุณคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเพียงกับจำนวนเงินที่เรียกร้องในขณะที่ดอกเบี้ยที่ยังคงได้รับผลกระทบกับปริมาณเงินฝากของคุณ สามารถ สมัครบัตร citibank ได้ที่นี้

ในกรณีของการเบิกเงินเกินบัญชีคุณจะเรียกเก็บดอกเบี้ย 2% จากอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับค่าจ้างในการฝากเงิน. การคิดดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่นำมาใช้. อัตราดอกเบี้ยในกรณีของจำนวนเงินเบิกเกินบัญชีข้างต้นอาร์เอส 2,00,000 เชื่อมโยงกับธนาคาร นโยบาย PLR. นโยบายที่น่าสนใจอีกเช่นเคยที่กล่าวข้างต้นคือธนาคารซิตี้แบงก์แผนเงินฝากหลาย. นโยบายนี้เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานอย่างข้อดีของเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ. the ปกติ บัญชีออมทรัพย์ สามารถนำเสนอคุณอัตราดอกเบี้ย 3.5 จาก 5% ใน AT จำนวนเงินขั้นต่ำที่ถืออยู่ใน บัญชีของคุณระหว่างวันที่ 10 และวันสุดท้ายของเดือน. แต่ที่ธนาคารซิตี้แบงก์หลายเงินฝากให้ลูกค้าอัตราดอกเบี้ย 5% ที่เป็นมักจะสูงกว่าอัตราเงินฝากออมทรัพย์ถ้าคุณถือเงินฝากเป็นระยะเวลาอย่างน้อยเจ็ดวัน

สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นเอกลักษณ์นี้รวมสภาพคล่องของบัญชีการทำธุรกรรมที่มีผลตอบแทนอาจสูงกว่าด้านของเงินฝากประจำ. เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับบัญชีนี้ให้ความสะดวกสบายให้กับลูกค้า. สถานที่นี้เป็นที่รู้จักโดยซิตี้แบงก์นำมาใช้ในช่วงปี 1990. สิ่งอำนวยความสะดวกการใช้ประโยชน์มาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่มีประโยชน์สำหรับลูกค้าที่อาจจำเป็นต้องมีเงินฝากในบัญชีของพวกเขาที่คำประกาศสั้น

ผู้สูงอายุสามารถเพลิดเพลินกับอัตราที่สูงขึ้นของดอกเบี้ยในบัญชีเหล่านี้เมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ . เกณฑ์เท่านั้นสำหรับธุดงค์อยู่ในความสนใจเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำของ Rs 25,000 สำหรับการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหกเดือน. อาจจะมีความต้องการของเงินฝากประจำหมดสำหรับระยะสั้นคือ ระยะความต้องการ. บัญชีวัตถุประสงค์ให้คุณสิ่งอำนวยความสะดวกในกรณีดังกล่าว

ผู้เขียนเป็นนักเขียนธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและสินเชื่อผลิตภัณฑ์และได้เขียนบทความสิทธิ์ในอุตสาหกรรมการเงิน. เขาได้ทำปริญญาโทของเขาในการบริหารธุรกิจและขณะนี้การให้ความช่วยเหลือ Paisawaisa เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเงินชุมชนชุมชนกรุณา สมัครบัตร citibank