ควรมีมาตรการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการซื้อบ้านมือสองเพิ่มมากขึ้น

ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 ระบาดเลยทำให้คนส่วนใหญ่ต้องทำงานอยู่ที่บ้านเป็นหลัก หรือใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้น จึงทำให้เกิดความต้องการพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการทำงานและกิจกรรมต่างๆ ที่บ้านได้มากขึ้น ทำให้โครงการบ้านมือสองได้รับความนิยมมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในทำเลรอบนอกกรุงเทพฯ หรือชานเมือง

นับว่าบ้านมือสองได้กลายเป็นอีกตัวเลือกของผู้บริโภค แม้จะมีข้อได้เปรียบเรื่องราคาที่ถูกกว่า แต่ก็อย่าลืมว่าสินทรัพย์ที่ซื้อนั้นไม่ใช่ของใหม่ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนเสมอ เช่น ประวัติของบ้านมือสอง อายุการใช้งานบ้านมือสอง สภาพจริงของบ้านมือสอง บรรยากาศแวดล้อมโดยรวมของบ้าน และเงื่อนไขการรับประกันบ้านมือสองในอนาคต ว่าคุ้มค่าที่จะซื้อหรือไม่

การซื้อบ้านมือสองผู้ซื้อต้องเตรียมเงินก้อนไว้จำนวนหนึ่งด้วย เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วธนาคารจะไม่อนุมัติยอดเงินกู้ให้ทั้งหมด 100% แน่นอน อีกทั้งปัจจุบันรัฐบาลยังไม่ได้สนับสนุนมาตรการลดค่าโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนองให้บ้านมือสอง ทำให้มาตรการนี้มีผลเฉพาะบ้านมือหนึ่งที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเท่านั้น ส่งผลให้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ของบ้านมือสองยังไม่สูงเท่าที่ควร

แต่ที่ผ่านมาบ้านมือสองก็ยังกลายเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นรัฐบาลควรจะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เป็นเจ้าของบ้านง่ายขึ้น ด้วยการออกมาตรการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยให้แนวโน้มภาพรวมการซื้อขายบ้านมือสองยังเป็นไปในทิศทางบวก และถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของผู้บริโภค แทนการเลือกซื้อบ้านมือหนึ่งที่อาจจะมีราคาแพงเกินกำลังซื้อด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว