รู้ทัน ไวรัสคอมพิวเตอร์ / ข่าวไอที

ปัจจุบันนี้โดยส่วนใหญ่แล้วแทบจะทุกบ้านเลยก็ว่าได้ที่มีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ไว้ เพื่อช่วยในการทำงานหรือการเรียนของลูกๆ โดยไม่ต้องออกไปร้านข้างนอก เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค มีราคาที่ไม่แพงเหมือนกับสมัยก่อนนี้ ทำให้ผู้ปกครองมีงบที่สามารถซื้อได้บวกกับยุคนี้เป็นยุคของดิจิตอล ซึ่งมีการติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าถึงกันได้อย่างรวดเร็วมาก แต่จากการที่มีการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายช่องทางหลากหลายผู้คน หรือการเข้าหาข้อมูลแต่ละครั้งจึงทำให้คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สามารถที่จะมีไวรัสติดมาก็ได้ ทางข่าวไอที จึงจะมาแนะนำเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์กันว่าไวรัสเหล่านี้มีไวรัสกลุ่มใดบ้าง

ไวรัสคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติ นำตัวเองไปติดปะปนกับโปรแกรมอื่นที่อยู่ในระบบ ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่โดนไวรัสเล่นงาน จะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลที่อยู่บนดิสก์ หรือฮาร์ดดิสก์ หรือเกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ อย่าง การลบไฟล์ที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ หรือฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ แต่การทำงานของไวรัสโดยส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การทำลาย แต่จะมีการทำงานอย่างง่ายๆ อย่าง การขู่หรือการแสดงข้อความเพื่อให้เกิดความกลัว ไวรัสจะทำงานเฉพาะในหน่วยความจำของระบบเท่านั้น และจะอยู่จนกว่าจะมีการปิดเครื่อง เมื่อมีการปิดเครื่องไวรัสก็จะถูกกำจัดออกจากหน่วยความจำ แต่ไม่ได้หมายความว่าได้กำจัดไวรัสออกจากระบบได้ เพราะการปิดเครื่องไม่ได้เป็นการกำจัดไวรัสออกจาก ไฟล์โปรแกรม หรือจากแผ่นดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ ที่มีไวรัสแอบแฝงอยู่ เมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์ในครั้งต่อไป ไวรัสก็จะทำงานด้วยและมันก็จะทำการแพร่กระจายไปยังโปรแกรมอื่นๆ ด้วยการทำงานของโปรแกรมไวรัสเอง ไวรัสคอมพิวเตอร์จะมีลักษณะของการแพร่กระจาย

กลุ่มของไวรัส Common Viruses, Program Viruses, Boot Viruses

กลุ่มของไวรัสมีการจัดแบ่งกลุ่มออกได้เป็นหลายกลุ่ม และกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่กลุ่มของไวรัสที่เรียกว่า “มาโคร ไวรัส” ซึ่งจะทำงานและแพร่กระจายไปกับไฟล์ข้อมูลประเภทเอกสารต่างๆ

การจัดกลุ่มของไวรัสตามลักษณะการทำงานมีดังนี้

1.Common Viruses
เป็นไวรัสทั่วๆไปไม่หวังผลในการทำลาย เน้นการทำให้เกิดความกลัวและสร้างความรำคาญง่ายต่อการตรวจสอบและกำจัด

2. Program Viruses
ไวรัสที่สามารถแพร่กระจายได้เมื่อมีการเรียกใช้โปรแกรมที่มีไวรัสอยู่ให้ทำงาน และจะกระจายไปสู่โปรแกรมอื่นอย่างรวดเร็ว

3.Boot Viruses
ไวรัสทีสามารถแฝงตัวเอง และแพร่กระจายในส่วนพื้นที่เฉพาะของดิสก์ หรือฮาร์ดดิสก์ คือในส่วนของ Boot Record เช่น ไวรัส Stone

4.Stealth Viruses
ไวรัสที่มีความสามารถในการหลบซ่อนปิดบังซ่อนเร้นตัวเองจากการตรวจสอบได้ ทำให้ยากแก่การตรวจสอบ และกำจัด

5.Polymorphic Viruses
เป็นไวรัสที่มีลักษณะการทำงานหลายรูปแบบในตัวเอง มีรูปแบบที่แตกต่างกันในการแพร่กระจายแต่ละครั้ง ทำให้ยากแก่การตรวจจับ

6.Multipartite Viruses
ไวรัสแบบผสม ที่รวมเอาการทำงานของไวรัสหลายๆแบบไว้ด้วยกัน สามารถแพร่กระจายได้ทั้งในไฟล์ และโปรแกรม

7.Macro Viruses
มาโครไวรัส เป็นไวรัสที่เกิดขึ้นใหม่ โดยถูกสร้างขึ้นมาจากภาษามาโครของเวิร์ด (คือ Word Basics) และจะแพร่กระจายกับไฟล์เอกสารของเวิร์ด เอ็กเซลล์ เพาเวอร์พ้อยท์ เช่น ชื่อ WM.CAP

จากที่กล่าวมานี้ ทางข่าวไอทีคิดว่าคงจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้ใช้คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จึงนำมาฝากกัน เพื่อหาแนวทางและวิธีป้องกันการถูกไวรัสคุกคามได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว