5 ปัจจัยทีทำให้เครื่องขัดเงาพื้นคอนกรีต คริสตัลฟลอร์ มีความสวยงามและทนทาน

5 ปัจจัยทีทำให้พื้นคอนกรีตขัดเงา คริสตัลฟลอร์ มีความสวยงามและทนทาน

การใช้น้ำยาที่ถูกต้อง น้ำยา Densifier มีหลายประเภท มีการให้ผลึกที่แตกต่างกัน จำนวนผลึกไม่เท่ากัน เพราะฉนั้นการใช้งานแตกต่างกัน วิธีใช้ก็แตกต่างกัน
ใบขัดที่นำมาใช้ ใบขัดเพชรหรือเรียกว่า Metal Bond Diamond และ Resin Bond Diamond ที่นำมาใช้ในท้องตลาดมีหลายประเภท มีคุณภาพที่แตกต่าง มีวิธีการใช้ที่แตกต่าง ถ้านำมาใช้ไม่ถูกวิธีก็ทำให้พื้นได้คุณภาพไม่ดี เช่นใบขัดน้ำแต่นำมาใช้ขัดแห้ง ใบบางรุ่นขัดไม่เงาเพราะเพชรสังเคราะห์ที่อยู่ในใบไม่มีคุณภาพผู้ใช้เน้นแต่ราคาถูก
เครื่องจักรที่ใช้ เครื่องจักรที่ใช้ต้องมีประสิทธิ์ภาพเหมาะสมกับสภาพหน้างาน เครื่องขัดเงาพื้นคอนกรีต มีระบบเป็นแบบ Planetary และระบบ Square มีหลายรุ่น รุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ใช้ไฟฟ้า 220v,380v และมีรุ่น 12 หัวขัด 9 หัวขัด และ 6 หัวขัด และแต่ละรุ่นน้ำหนักไม่เท่ากัน ความเหมาะสมกับงานก็ต้องคำนึงถึงด้วย
ความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ เป็นสิ่งที่สำคัญ พื้นคอนกรีตของแต่ละหน่วยงานนั้นจะไม่เหมือนกัน พื้นคอนกรีต บางที่แข็งแรงดีมาก บางที่อ่อนแอมาก บางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บางที่เป็นตามด บางที่เป็นรอบใบขัดเป็นรอยเท้าช่างขัดพื้น ฯลฯ ช่างที่มีความรู้ ความสามารถจะรู้วิธีการวิเคราะห์ ในการขัดว่าเกิดสถานการณ์อย่างนี้จะขัดวิธีไหนและขัดอย่างไร และที่สำคัญจะใช้อะไรมาซ่อมแซมพื้นให้แข็งแรงขึ้น
มีการตรวจสอบคุณภาพ การที่ทำพื้นคอนกรีตขัดเงาคริสตัลฟลอร์ นั้นตามยังไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ มีเพียงแต่ทางบริษัท เรพฟลอร์ จำกัด ที่ทำมาตรฐาน เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานของช่างบริษัทตัวเองเท่านั้น จึงทำให้ผลงานของบริษัท เรพฟลอร์ จำกัด เป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยทาง เรพฟลอร์ได้ตั้งมาตรฐานคือ ต้องมีค่าความเงาไม่น้อยกว่า 35GU ที่มุม 600C ก่อนลงน้ำยาเคลื่อบเงา และมีความแข็งไม่น้อยกว่า 7-8 Mohs’hardness