เล่นหุ้น

เล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

หลายคนได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวนมาก การเลือกลงทุนกับธุรกิจที่มีความมั่นคงกว่าบริษัทในตลาดหุ้นที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ จะมีโอกาสรอดรวมถึงได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือธนาคารมากกว่า ร้านค้าหรือธุรกิจขนาดเล็กทั่วไป

เตรียมตัวเองสำหรับเล่นหุ้น

การเล่นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงกว่าจะสามารถเปลี่ยนกับมาเป็นเงินได้เร็วกว่า หากมีความจำเป็นต้องใช้เงิน หรือเห็นว่าต้องการถอนหุ้นก็สามารถขายหุ้นในตลาดได้ทันที ดังนั้นการเตรียมตัวเองให้พร้อม และมีการศึกษาตลาด ศึกษาตัวหุ้น ส่งผลให้โอกาสที่เราจะทำกำไรจากการเล่นหุ้นก็มีมากขึ้น

ประเภทของเงินลงทุนเล่นหุ้น

การเลือกใช้เงินทุนกับหุ้นมักขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบการลงทุนว่าเป็นแบบไหนและลงทุนในหุ้นตัวไหน ซึ่งต้องเป็นเงินเย็น เป็นเงินที่เราไม่ได้จำเป็นต้องดึงกลับมาใช้ในเวลาอันใกล้นี้ เพราะอาจจะเกิดปัญหาที่ว่าเงินยังไม่ได้ออกดอกออกผลตามที่ควรจะเป็น